ลงทะเบียนพักชําระหนี้ออมสินรอบ 2

พักชําระหนี้ออมสินรอบ 2 อนุมัติไว
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
รายได้ต่อเดือน
ลูกค้าสินเชื่อรายย่อย และลูกค้าสินเชื่อ SME
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย

การลงทะเบียนพักชําระหนี้ออมสินรอบ 2 มีความสำคัญอย่างไรกับสถานการณ์ของไทยในปี 2023 นี้

ณ ปัจจุบันปี พ.ศ. 2566 ประชาชนล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังเกิดการแพร่ระบาดขึ้น ณ ขณะนี้ และด้วยเหตุนี้เอง ทางธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้มีมาตรการพักชําระหนี้ทุกธนาคาร 65 ที่เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือใหม่ล่าสุดออกมาให้แก่ประชาชนได้ร่วมกันลงทะเบียนพักชําระหนี้ออมสิน 2566  และร่วมกันขอพักชําระหนี้ในธนาคารอื่นๆ ซึ่งโครงการพักชําระหนี้ออมสินและโครงการพักชำระหนี้ธนาคารอื่นๆ ที่ว่านี้ ล้วนมีความสำคัญแก่ประชาชนที่มีความต้องการพักชําระหนี้ แต่ทว่า ตนมีหนี้สินรุมล้อม และไม่สามารถที่จะพักชำระหนี้ได้ตามเดิม ด้วยเหตุนี้เอง การลงทะเบียนพักชําระหนี้ออมสิน 2566 จึงมีส่วนช่วยในการพักชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้ของธนาคารออมสิน นั่นเอง

โครงการพักชําระหนี้ออมสินรอบ 2 มีรายละเอียดเป็นอย่างไร ผู้ใดสามารถลงทะเบียนพักชําระหนี้ออมสินรอบ 2 ได้บ้าง

สำหรับท่านใดที่สนใจลงทะเบียนพักชําระหนี้ออมสินรอบ 2 ท่านจำเป็นต้องตรวจคุณสมบัติของท่านก่อนที่จะทำการสมัครเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการได้ โดยคุณสมบัติในการลงทะเบียนพักชําระหนี้ออมสิน มีดังนี้ 1.เป็นลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ SME ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคาร ไม่มีหนี้ค้างชำระหรือหนี้เสียก่อนที่จะทำการลงทะเบียนพักชําระหนี้ออมสินรอบ 2 นี้ อีกทั้งยังต้องเป็น ลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียนออมสิน หรือสินเชื่อรายย่อยของธนาคารออมสิน วงเงินไม่เกิน 2 แสนบาท ไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ยกเว้น ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งผู้ที่สนใจ จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo เพื่อจองสิทธิ์พร้อมกับลดความล่าช้าในการออมสินพักชําระหนี้ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะได้รับการผ่อนปรนชําระหนี้ออมสินได้สูงสุดถึง 6 เดือนเลยทีเดียว

หลังจากที่ได้มีการขยายเวลาพักชําระหนี้ออมสิน 65 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถลงทะเบียนพักชําระหนี้ออมสินรอบ 2 ได้ถึงเมื่อไหร่

ด้วยความสนใจของประชาชน ทางธนาคารจึงได้ขยายเวลาพักชําระหนี้ออมสิน ต่างๆ เช่น พักสินเชื่อออมสิน หรือการรีไฟแนนซ์บ้านออมสิน ออกเป็น 2 เฟส ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้เข้าร่วมลงทะเบียนพักชําระหนี้ออมสิน โดยเฟสแรกเริ่มวันที่ 25 กรกฎาคม และเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนพักชําระหนี้ออมสินรอบ 2 ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารได้ภายในวันที่ 15 เดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งท่านใดที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิของท่านได้ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ www.gsb.or.th หลัง 10 วันที่ได้ทำการไป อีกทั้งท่านยังสามารถยืนยันรับสิทธิ์พักชําระหนี้ออมสิน 6 เดือน ผ่านช่องทางของเว็บไซต์นี้ได้อีกเช่นกัน เมื่อท่านลงทะเบียนพักชําระหนี้ออมสิน สำเร็จ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนนี้ ท่านไม่ต้องชำระหนี้หรือดอกเบี้ยใดๆเลย อีกทั้งยังถือว่าไม่เป็นการผิดนัดชำระหนี้อีกด้วย

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
รายได้ต่อเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
24-25% ต่อปี
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้ (มีเงินฝากหรือลงทุนขั้นต่ำ
10 ล้านบาทขึ้นไป)
อัตราดอกเบี้ย
16% ต่อปี