LINE bk

LINE bk บริการเงินด่วนร่วมกับกสิกร
วงเงิน
1,000-800,000 บาท
รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
18-25% ต่อปี

LINE bk แค่มีไลน์ติดเครื่องไว้ก็กู้ได้ทุกที ทุกเวลา 2566/2023

นับได้ว่าเป็นอีกก้าวสำคัญสำหรับวงการด้านการเงินแห่งประเทศไทยเมื่อ LINE bk พร้อมให้บริการยืมเงินออนไลน์แล้ววันนี้ผ่านแอพพลิเคชั่น Line พร้อมตอบโจทย์ให้กับคนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ในการเข้าถึงแหล่งเงิน อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเงินนอกระบบให้กับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ ทั้งนี้บริการสินเชื่อ Line bk เป็นการให้บริการถูกต้องตามกฎหมาย โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ทางกฎหมายกำหนดอีกด้วย

LINE bk ยืมเงินได้จริงไหมและต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะยืมได้

การให้บริการจาก LINE bk เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทยและบริษัทไลน์แห่งประเทศไทย ในการพัฒนาระบบยืมเงินภายในข้อกฎหมายด้านการเงินที่กำหนดจากการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานทางการเงินให้สามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทางการเงินและตอบโจทย์ความต้องการในทุกกลุ่ม ด้วยเหตุนี้การรับบริการสินเชื่อไลน์ bk จึงจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ทาง LINE bk กำหนดจึงจะสามารถกู้หรือยืมเงินได้ ทั้งนี้การยืมเงินผ่านไลน์ bk จะต้องอาศัยคุณสมบัติหลักดังนี้

 • เป็นบุคคลธรรมที่มีช่วงอายุ 20 ถึง 60 ปี
 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • มีบัญชีเงินฝากกับ LINE BK
 • กรณีเป็นพนักงานประจำจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 7,000 บาท/เดือน
 • กรณีประกอบอาชีพอิสระจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 9,000 บาท/เดือน

หากท่านใดที่มีคุณสมบัติตามที่ทาง LINE bk กำหนด ก็สามารถสมัครยืมเงิน Line bk ได้ในทันที แต่สำหรับท่านใดที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดก็อาจสมัคร Line bk ไม่ได้ ดังนั้นก่อนทำการสมัคร จึงควรตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนอีกครั้ง

ยืมเงินผ่านไลน์ bk ต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

ในการสมัครยืมเงิน Line bk มีรายละเอียดด้านเอกสารทีต้องจัดเตรียมด้วยกันทั้งหมด 3 ประเภท ประกอบด้วย

 • ต้องมีบัญชีเงินฝากกับ LINE Bk โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นในการยืนยันตัวตนเพิ่มเติม 
 • เอกสารสำหรับการแสดงรายได้เพื่อใช้สำหรับยืนยันรานได้สำหรับกรณีเป็นลูกค้าใหม่กับธนาคารกสิกรไทย
 • เอกสารสำเนาบัญชี 6 เดือนย้อนหลัง (สุดสุดจำนวน 5 ธนาคาร)

5 ข้อดีและรายละเอียดสำคัญจากการยืมเงินผ่าน LINE bk

 1. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินผ่านแอพพลิเคชั่นทางออนไลน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 2. ในแง่ของการให้บริการจาก LINE bk ถือเป็นการป้องกันการก่อหนี้กับบริการเงินนอกระบบ
 3. ใช้เอกสารเพียงน้อยชิ้นและยังสามารถเข้าถึงวงที่สูงโดยวงเงินให้ยืม Line bk จะเริ่มต้นตั้งแต่ 1,000-800,000 บาท โดย Line bk ดอกเบี้ยสูงสุดจะอยู่ที่ร้อยละ 25 ต่อปี
 4. สามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระตามความสะดวกได้นานสุด 12, 24, 48 และ 60 เดือน
 5. สามารถยืมไลน์ bk ได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สูงสุด 20,000 บาท
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
ไม่ระบุ (แบ่งจ่าย 0%)
สูงสุด 30,000 บาท
รายได้ต่อเดือน
ต้องเป็น Platinum Member
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย