พักหนี้เกียรตินาคิน 2566

พักหนี้เกียรตินาคิน 2565 นานสุด 3 เดือน
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
รายได้ต่อเดือน
ลูกค้าสินเชื่อรายย่อย และลูกค้าสินเชื่อ SME
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย

มาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2566 มีความสำคัญอย่างไรกับสถานการณ์ของไทยในปัจจุบันปี 2566 นี้

ณ ปัจจุบันปี 2023 ไม่ว่าจะเป็น สถานการณ์ของต่างแดนหรือสถานการณ์ของไทย ต่างล้วนได้รับผลกระทบของสถานการณ์โควิดกันอย่างถ้วนหน้า จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายในหลากหลายช่องทาง ซึ่งในบทความนี้ ทางเราจะมากล่าวถึง มาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2566เป็นหลักกัน โดยมาตรการนี้เป็นหนึ่งมาตรการช่วยเหลือของธนาคารเกียรตินาคินภัทรที่ได้ให้ความร่วมมือกับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านมาตการช่วยเหลือลูกหนี้ในทุกธนาคาร โดยจุดประสงค์ก็คือ การพักชำระหนี้ให้แก่ลูกค้าที่ประสบปัญหากสุขภาพการเงินที่ย่ำแย่ผ่านมาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2566นี้ และด้วยเหตุนี้เอง มาตรการการพักชําระหนี้เกียรตินาคินล่าสุด จึงเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้ให้บางเบาลงไปได้ 

พักหนี้เกียรตินาคิน 2566ในรอบที่ 3 แตกต่างกันอย่างไรกับการพักหนี้เกียรตินาคินรอบ 2และพักรอบที่ 1 

หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า มาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2566 ที่ผ่านมานี้ได้เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถเข้าร่วมการลงทะเบียนในมาตรการมาทั้งหมด 2 รอบแล้ว ซึ่งถ้ารวมรอบนี้เข้าไปด้วย ก็จะเป็นการพักชําระหนี้เกียรตินาคินรอบ 3 แล้วรอบที่ 3 นี้แตกต่างกับรอบที่ผ่านมาอย่างไร โดยทั่วไปแล้ว จุดประสงค์หลักของการพักหนี้เกียรตินาคิน 2566 จะเป็นการให้ธนาคารได้พิจารณาถึงเงื่อนไขต่างๆ ในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นกลุ่มลูกค้าสินเชื่อ SME หรือเป็นกลุ่มลูกค้ารายย่อยของธนาคารโดยตรง ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้ สามารถเลือกที่จะพักหนี้เกียรตินาคิน 2566เลือกลดค่างวด ลดดอกเบี้ย หรือเลือกขยายเวลาพักชําระหนี้เกียรตินาคินตามข้อกำหนดต่างๆ ของธนาคารได้ ซึ่งความแตกต่างของเกียรตินาคินพักชําระหนี้รอบ 2 และ 1 นั้น จะอยู่ในรายละเอียดของข้อตกลงที่ได้ตกลงร่วมกันใหม่ในการขอพักชําระหนี้เกียรตินาคินรอบ 3 นั่นเอง

หากต้องการลงทะเบียนพักชําระหนี้เกียรตินาคิน 2566 ประชาชนสามารถดำเนินการผ่านทางไหนได้บ้าง

สำหรับท่านใดที่สนใจในมาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2566 ท่านสามารถเลือกสมัครได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้ 1. เลือกพักชําระหนี้เกียรตินาคินล่าสุด โดยการติดต่อผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสของธนาคารเกียรตินาคินภัทรโดยตรงได้ในทุกสาขาทั่วประเทศ 2.เลือกติดต่อเจ้าหน้าที่ KKP Contact Call Center โดยโทร 02-165-5555 ในเวลาราชการเพื่อขอพักหนี้เกียรตินาคิน 2566 ได้ทันที หรือช่องทางที่ 3 ประชาชนเลือกลงทะเบียนและกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของธนาคารได้โดยตรง ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเข้าร่วมมาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2566 จะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม จนถึง วันที่ 15 สิงหาคมเพียงเท่านั้น อีกทั้ง ลูกค้าท่านใดที่ต้องการคำปรีกษาต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ ในหัวข้อที่การพักชําระหนี้เกียรตินาคินรอบ 3 นี้ ท่านไม่ต้องเกรงใจ ท่านสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทันที

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

2,500-10,000 บาท
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
สูงสุด 20,000 บาท
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
ไม่ระบุ (แบ่งจ่าย 0%)