ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้อย่างไร? และยิ่งใช้ยิ่งได้รายละเอียดมีอะไรบ้างในปี 2022 นี้

เกณฑ์การลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้

การลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้สำหรับผู้ที่มีกำลังในการซื้อซึ่งผู้ที่จะทำการลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลกำหนดผ่านโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ทำให้ในการเข้าร่วมมีเกณฑ์เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ดังต่อไปนี้

  • ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ผู้ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเยียวยาอื่นๆจากรัฐบาลจึงจะสามารถทำการลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้
  • การลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องมีแอพพลิเคชั่นกระเป๋าตังค์จึงจะสามารถใช้สิทธิ์ยิ่งใช้ยิ่งได้

ขั้นตอนการลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้แบบง่ายๆ

ต้องยอมรับว่าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและหลายๆ ท่านกำลังมองหาวิธีลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้เพื่อรับสิทธิ์เยียวยาในคครั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองผ่านวิธีลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ดังต่อไปนี้

  • ในการลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านระบบอนไลน์ให้ท่านเข้าไปที่ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับยิ่งใช้ยิ่งได้โดยเฉพาะ
  • ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ในการลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่าน OTP
  • หลังจากนั้นให้ท่านดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นกระเป๋าตังค์เพื่อทำการยืนยันตัวตนการลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ซึ่งในการยืนยันตัวตนจะใช้เป็นบัตรประชาชน
  • เมื่อท่านยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วท่านสามารถดำเนินการใช้เช็คโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอพลิเคชั่นกระเป๋าตังค์ได้เลย

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านระบบออนไลน์ได้ไหม?

ในการลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านระบบออนไลน์ได้เลย โดยท่านสามารถดำเนินการลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์ออนไลน์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นและท่านยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอพลิเคชั่นกระเป๋าตังค์ได้อีกด้วยในกรณีที่ท่านมีการติดตั้งแอพลิเคชั่นกระเป๋าตังค์เรียบร้อยแล้ว หรือในกรณีที่ท่านไม่สะดวกลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านระบบออนไลน์ท่านก็สามารถเดินทางไปลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาที่มีการให้บริการในส่วนของการลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้หรือสาขาใกล้บ้านท่านก็ได้เช่นกัน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทำให้การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านระบบออนไลน์สะดวกมากกว่าการเดินทางไปลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆนั่นเอง