เงินเยียวยาเกษตรกรคืออะไร? และมาดูวิธีลงทะเบียนโครงการรัฐบาลรอบนี้

วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด

สำหรับเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุดเป็นเงินช่วยเหลือเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ที่ส่งผลกระทบทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของเกษตรกรทำให้ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการแจกเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์อันยากลำบากนี้ในรูปแบบของเงินเยียวยาเกษตรกรทดแทนการขอสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส ไม่ได้ สำหรับผู้ที่ต้องการเช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 2566 ท่านสามารถดำเนินการเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุดได้ตามวิธีดังต่อไปนี้

 1. ในขั้นตอนแรกของการเช็คเงินเกษตรกรท่านสามารถทำได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.moac.go.th เพื่อเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. หลังจากนั้นให้ท่านกดไปที่หน้าตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร
 3. เมื่อมายังหน้าตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 2566 เรียบร้อยแล้วให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวตามแบบฟอร์มการเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร
 4. ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อที่กรอกแบบฟอร์มครบถ้วนเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกรหลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแสดงสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยาเกษตรกรว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่

ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกรโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงโควิด19

การลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกรสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 และเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรทางรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือผ่านเงินเยียวยาเกษตรกร ซึ่งจะให้การช่วงเหลือเยียวยาเกษตรกร เป็นเงิน 15,000 บาทโดยจะทำการแบ่งจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเป็นระยะเวลา 3 เดือนด้วยกัน สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร 2566 ท่านสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกรท่านจะต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร.com
 2. หลังจากนั้นให้ท่านเลือกตัวเลือก เกษตรกรแจ้งช่องทางการรับเงินโอน เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนรับเยียวยาเกษตรกร
 3. หน้าถัดมาจะเป็นรายละเอียดข้อตกลงต่างๆของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกรหลังจาทกี่ท่านอ่านข้อตกลงเรียบร้อยแล้วให้กดยอดรับข้อตกลง
 4. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร 2566 ให้ครบถ้วน
 5. หลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดยืนยันข้อมูลเพื่อเป็นการยืนยันการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร

ช่องทางเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร

สำหรับช่องทางการเช็คเงินเยียวยาเกษตรกรจะมีช่องทางไหนบ้างที่อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร 2566 หรือช่องทางที่ง่ายต่อการเช็คเงินเกษตรกรไปดูกันเลย!

 • เช็คเงินเยียวยาเกษตรกรสำหรับลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรผ่านเว็บไซต์สินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ที่ทางธนาคารเปิดให้เช็คเงินเกษตรกร www.เยียวยาเกษตรกร.com
 • แอปพลิเคชันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร A-Mobile
 • อีกหนึ่งช่องทางในการเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร คือการเช็คผ่านไลน์ BAAC Family ซึ่งเป็นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ท่านสามารถเช็คเงินเยียวยาเกษตรกรผ่านตู้ ATM ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เช่นกัน