รายละเอียดโครงการคืนรถจบหนี้ และตัวอย่างแบบฟอร์มการคืนรถปี 2022

โครงการคืนรถจบหนี้ยกหนี้ให้จริงไหม?

มาทำความรู้จักโครงการคืนรถจบหนี้กัน สำหรับโครงการคืนรถจบหนี้เป็นมาตรการที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทำการหาทางช่วยเหลือผู้ที่ผ่อนรถไม่ไหวคืนรถผ่านการเข้าร่วมโครงการคืนรถจบหนี้ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงธนาคารทิสโก้ที่ได้ออกโครงการคืนรถจบหนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 โดยการให้ลูกยินยอมคืนรถเพื่อทำการปิดบัญชีหนี้ ซึ่งโครงการคืนรถจบหนี้เป็นโครงการที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยยกหนี้ให้จริงแน่นอนถึงแม้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 เมื่อนำรถมาเข้าร่วมโครงการคืนรถจบหนี้แล้วแต่ราคารถต่ำกว่าราคาหนี้ที่เป็นอยู่ทางโครงการคืนรถจบหนี้ก็จะไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มใดๆทั้งสิ้นเพราะทางธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนต่างหนี้ของลูกค้าผ่านโครงการคืนรถจบหนี้ซึ่งจะแตกต่างมากหากเปรียบเทียบรีไฟแนนซ์บ้าน 2565

รายละเอียดการลงทะเบียนโครงการคืนรถจบหนี้

การลงทะเบียนโครงการคืนรถจบหนี้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมคืนรถจบหนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย จากที่เราได้มีการกล่าวไปข้างต้นว่าโครงการคืนรถจบหนี้ในปัจจุบันมีเพียงแค่ธนาคารทิสโก้ที่ได้เข้าร่วมทำให้ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมคืนรถจบหนี้จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารทิสโก้จึงจะสามารถลงทะเบียนโครงการคืนรถจบหนี้ และสำหรับธนาคารอื่นๆ นั้นจะมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่แตกต่างกันไปท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารที่ใช้บริการเพื่อทราบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่นอกจากโครงการคืนรถจบหนี้ได้เช่นกัน ในการลงทะเบียนคืนรถจบหนี้ท่านสามารถดำเนินการได้โดยการเตรียมเอกสารที่ใช้ยื่นเข้าร่วมโครงการคืนรถจบหนี้ให้พร้อม ได้แก่ เอกสารที่ยืนยันว่าท่านได้รับผลกระทบจากโควิด19 ที่ระบุอย่างชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือว่าท่านต้องกาคืนรถจบหนี้ หลังจากนั้นในการลงทะเบียนโครงการคืนรถจบหนี้ท่านจะต้องกรอกฟอร์มการเข้าร่วมลงทะเบียนโครงการคืนรถจบหนี้ผ่าน forms.tisco.co.th เพื่อให้ทางธนาคารได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ของท่านประกอบการอนุมัติเข้าร่วมโครงการคืนรถจบหนี้ โดยในเว็บไซต์ดังกล่าวจะมีตัวอย่างแบบฟอร์มการคืนรถและแบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียดต่างๆ หลังจากที่ท่านดำเนินการในขั้นตอนนี้ของโครงการคืนรถจบหนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อท่านผ่านการพิจารณาจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมา แต่ถ้าหากท่านไม่อยากคืนรถ ก็อาจจะยื่นเรื่องเป็นการขอพักชำระหนี้แทน เช่น โตโยต้าลีสซิ่งพักชําระหนี้รอบ 3

คืนรถผ่อนไม่ไหวในช่วงโควิด19 ผ่านโครงการคืนรถจบหนี้ทิสโก้เสียประวัติไหม?

โครงการคืนรถจบหนี้ทิสโก้เป็นโครงการที่ให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 คืนรถผ่อนไม่ไหวเพื่อเป็นการปิดหนี้และลดภาระค่าใช้จ่าย โดยการเข้าร่วมโครงการคืนรถจบหนี้จากธนาคารทิสโก้นั้นท่านจะไม่เสียประวัติแน่นอนเนื่องจากการคืนรถจบหนี้เป็นมาตรการช่วยเหลือที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่สามารถผ่อนรถได้เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้เกิดเป็นโครงการคืนรถจบหนี้และสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการคืนรถจบหนี้จากธนาคารทิสโก้ท่านก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคืนรถจบหนี้ได้เลยโดยที่ท่านจะไม่เสียประวัติอย่างแน่นอนและยังสามารถกลับมาขอสินเชื่อต่างๆ เช่น สินเชื่อเงินด่วนออมสิน เป็นต้นได้อีกเช่นเดิมหากสถานการณ์ดีขึ้น